CEC Barcelona Presenta:

 BARCELONACIRCULAR

CITY

 14 & 15 de gener 2020, Barcelona

"Cada un de nosaltres podem formar part de les solucions que la nostra societat necessita. Podem unir creativitat, esforç i intel·ligència per transformar les nostres ciutats en circulars i posar fi a "l'era del rebuig". Està a les nostres mans aconseguir-ho i ho aconseguirem."

Anna Tari, Fundadora de Circular Economy Club

Barcelona CIRCULAr CIty

Agents clau dels sectors públic i privat de Barcelona es reuniran amb l'objectiu de reflexionar, entre tots, sobre quins són els principals reptes i propers passos  per a transformar Barcelona en una ciutat circular.